ขอเชิญชวนคุณครูสาธิตฯ จอมบึง เข้าร่วมกิจกรรม “ครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้”  โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566

           สมัครได้ทาง https://forms.gle/esWKLCcQD8oLKsYt5