ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมเพื่อออกแบบเป็นลานกิจกรรมการเรียนรู้

การประชุมเพื่อออกแบบเป็นลานกิจกรรมการเรียนรู้

on 21 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ศิวัช...

โรงเรียนสาธิตฯ จัดการอบรมพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและอัตลักษณ์สาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตฯ จัดการอบรมพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและอัตลักษณ์สาธิตฯ

on 20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและอัตลักษณ์สาธิตฯ หัวข้อ สิ่งเสพติด และความปลอดภัยในอาคาร...

เก็บตกภาพบรรยายกาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เก็บตกภาพบรรยายกาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

on 18 มิถุนายน 2567

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13...

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ "อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ "อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"

on 14 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับโครงการ "อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

on 14 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13...

ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ "อฏฐรษพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"

ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ "อฏฐรษพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"

on 12 มิถุนายน 2567

บรรยายกาศภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในโครงการ "อฏฐรษพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"...

ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ DSMCRU Language Hub (Lingual Hub)

ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ DSMCRU Language Hub (Lingual Hub)

on 30 พฤษภาคม 2567

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2567

on 30 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

on 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

on 14 มิถุนายน 2567
การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู...

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...