DOW-CST AWARD 2024 เชิญชวนครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแสดงความสามารถในเวทีประกวดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ประจำปี 2567 ในโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ในการประกวด Dow-CST Award พร้อมรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท กับโจทย์ Green Chemistry ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ทางเคมีในการออกแบบการทดลองที่สามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียน ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

               เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้  – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

               ประกาศผลรอบแรก วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567

               ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 

              รายละเอียดการประกวด : https://contest-thailand.com/dow-cst-award-2024/

ใบสมัครการประกวด Dow-CST Award2024