ขอเชิญชวนครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางด้านการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้ ChatGPT และ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการทำงาน

ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Zoom

โดยวิทยากรการบรรยาย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและAI

ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ :  https://forms.gle/XUp5TwfB9oRQbco98/