ขอเชิญ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 27 ในหัวข้อ เชื่อมจิตกับ AI เชื่อมใจกับผู้เรียนการใช้ AI เพื่อสร้างพลังใจและก้าวข้ามอุปสรรคของการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. การสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! พร้อมได้รับ E-Certificate

               รายละเอียดหัวข้อ Webinar ส่งจิตสู่ AI: เขียน Prompt ให้ตรงใจ ก้าวสู่โลกใหม่ โดย AI ไม่ครอบงำข้ามผ่านหุบเหวแห่งความสิ้นหวัง ด้วยแรงพลังจากติวเตอร์คู่ใจ ITS (Intelligent Tutoring System) Happy Classroom สร้างประสบการณ์เรียนรู้แสนสนุก พร้อมด้วยความสุขกับการ "ฮีลใจ" ให้ผู้เรียน

              วิทยากรโดย
                  - รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  - รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 -  อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/edsociate/

 

ลงทะเบียนฟรีที่ https://cmu.to/EdSociateWebinar27

(จำกัด 1000 ที่นั่ง สำหรับ ZOOM I หมดเขตวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 )