เชิญชวนนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองมาร่วมงาน “อฏรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

                               ร่วมรับชม

                                    -  นิทรรศการวรรณคดีของพี่ ๆ ม.6 และนิทรรศการวันสุนทรภู่

                                    -  การแข่งขันส้มตำลีลา

                                    -  การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชันโชว์ ในธีม “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ การแต่งกายในอาเซียน“

                                    -  การแข่งขันร้องเพลงประกอบรีวิว

                                    -  การแสดงอื่น ๆ อีกมากมายแล้วพบกัน