เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากร และอาจารย์พิเศษทุกท่าน ร่วมแต่งกายธีม “อาเซียนสร้างสรรค์” เนื่องในกิจกรรม อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

***หากใครคิดว่าเริ่ด ว่าจึ้ง มีประกวดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ใครได้กดถูกใจเยอะที่สุด รับรางวัลไปเลยย ***