ภาพบรรยากาศ​การแข่งขันกีฬาสี​ภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา​ 2566​ "เมล็ดพันธุ์​เกมส์" 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2566