ภาพกิจกรรมฐานสนุกกับเทคโนโลยี : สร้าง AR in the Real Word นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี AR เพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง