ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวทั้งหมด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวประกาศโรงเรียน
 4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวกิจกรรม

 1. ข่าวทั้งหมด
 2. กิจกรรมโรงเรียน
 3. ผลงานนักเรียน/คนเก่งสาธิตฯ
ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ PLC ครั้งที่ 1/2565

ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ PLC ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้...

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)...

โรงเรียนสาธิตฯ เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

โรงเรียนสาธิตฯ เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

วันที่ 14 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ปีการศึกษา...

ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ PLC ครั้งที่ 1/2565

ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ PLC ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้...

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

on 24 ธันวาคม 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

on 21 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2563-2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2563-2564

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2563-2564 นายเทพนคร...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) Online

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) Online

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ "ในงาน The 8th International Conference for Science Educators and Teacher (ISET 2021)"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ "ในงาน The 8th International Conference for Science Educators and Teacher (ISET 2021)"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชชา เเสงอรุณ และ...

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1...

วิดิโอ

 1. วิดิโอทั้งหมด
 2. วิดิโอกิจกรรม
 3. ผลงานนักเรียน
 4. สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...