ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

on 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ในการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ในการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

on 18 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิลาศลักษณ์ พรคงธวัช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...