ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
นักเรียนกิจกรรม​เพื่อสังค​มและสาธารณประโยชน์​ ระดับชั้นม.ปลาย​ ร่วมกันเปิดหมวกเพื่อรวบรวมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์​เด็กพิการทางสมองดละปัญญา

นักเรียนกิจกรรม​เพื่อสังค​มและสาธารณประโยชน์​ ระดับชั้นม.ปลาย​ ร่วมกันเปิดหมวกเพื่อรวบรวมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์​เด็กพิการทางสมองดละปัญญา

on 06 กันยายน 2566

นักเรียนกิจกรรม​เพื่อสังค​มและสาธารณประโยชน์​ ระดับชั้นม.ปลาย​ ร่วมกันเปิดหมวกเพื่อรวบรวมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอมิกา บุญสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา

on 06 กันยายน 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน...

กิจกรรม 4th Science Week 2023 วันสุนทรภู่และภาษาไทย ครั้งที่ 7

กิจกรรม 4th Science Week 2023 วันสุนทรภู่และภาษาไทย ครั้งที่ 7

on 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...