ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงเช้า)​ ปีการศึกษา​ 2567

ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงเช้า)​ ปีการศึกษา​ 2567

on 19 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4...

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15...

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตฯ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024)

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตฯ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024)

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand...

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

on 09 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาภาษาจีน...

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​  รางวัล I-NEW GEN POPULAR VOTE 2024 I New​ Gen​ Award  2024

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ รางวัล I-NEW GEN POPULAR VOTE 2024 I New​ Gen​ Award 2024

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ รางวัล I-NEW GEN...

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์"...

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ เข้าร่วมการแข่งขันวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ เข้าร่วมการแข่งขันวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ I New​ Gen​...

กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​  จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5  "SCIENCE CAMP 5th 2024" ในวันที่ 28 มกราคม 2567

กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "SCIENCE CAMP 5th 2024" ในวันที่ 28 มกราคม 2567

on 02 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...