ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 , ม.4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 , ม.4 (รอบโควตา)

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึงจัดการสอบคัดเลือกเข้า...

ประมวลภาพกิจกรรม “DSMCRU Welcome Home ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรม “DSMCRU Welcome Home ครั้งที่ 1

on 27 ธันวาคม 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...