ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีการส่งมอบและเปิดห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ DSMCRU Language Hub ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบริเวณ ชั้น M ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมในพิธี

ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง