บรรยายกาศภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในโครงการ "อฏฐรษพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน" ตั้งแต่วันที่ 4 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพบบรรยากาศเพิ่มเติ่ม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง