ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับโครงการ "อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"

ตั้งแต่วันที่ 4 - 21 มิ.ย. 2567 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง