ภาพบรรยายกาศในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 กับกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง