เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 บรรยากาศกิจกรรมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการฝึกซ้อมและการพัฒนาทักษะด้านสุนทรียะทางดนตรีของนักเรียน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง