ในวันที่ 24 มิถุนายน  2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ อารมณ์  และสังคมของนักเรียน วิทยากรโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง