เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดกิจกรรม “อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน” โดยมีการจัดนิทรรศการ รรณคดีของพี่ ๆ ม.6 นิทรรศการวันสุนทรภู่ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชันโชว์ในธีม “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ การแต่งกายในอาเซียน“ การแข่งขันร้องเพลงประกอบรีวิว และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง