ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดกิจกรรมศาสนพิธี และถวายสังฆทาน กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนพิธี ให้เด็กนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้รู้วิธีการและแต่ละขั้นตอนกระบวนการในการจัดพิธีทางศาสนา


ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง