ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2567)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2567โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทรศัพท์สมัครได้ที่เบอร์ 032-919-228, 086-420-5559 และ 092-467-6528  

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง