ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

- รอบสอบคัดเลือก รอบ2 -

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 (รอบสอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หมายเหตุ - สอบสัมภาษณ์เท่านั้น !!!!

                                                                                                                            ม.1  - จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 25 คน

                                                                                                                            ม.4  - จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 38 คน

                                                                                                                                    - แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนวิทย์-คณิต-AI 22 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ 2 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนอังกฤษ-จีน 10 คน
 

 

**สำหรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2567 รอบคัดเลือก รอบ2**   **รายละเอียดการประกาศการรับสมัครนักเรียน**

 ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ 032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง​