ขอเชิญชวนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน

นักเรียนชั้น ม.3 และ พี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 12.40 - 16.00 น.ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่าบ้านจอมบึง

 

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึง