ประกาศการมอบตัว (ส่งใบปพ.1 ฉบับสมบูรณ์) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9:00-12:00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

              เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมอบตัว
                  1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
                  2.ใบปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาด้านหน้าและด้านหลังเอกสาร)

ลิงก์สำหรับดาวโหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน

 

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง