ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

    

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง