แจ้งกำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลาย

ในวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กำหนดการตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2567

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง