วงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมการบรรเลงในงานกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง