ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 - รอบพิเศษ -

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ) ในระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2567 โทรศัพท์สมัครได้ที่เบอร์ 032-919-228, 086-420-5559 และ 092-467-6528

หมายเหตุ - สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนเท่านั้น !!!!

                  คุณสมบัติผู้สมัคร

                 1. สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6 แล้วไม่เกิน 1 ปี หากเกินให้อยู่ในดุจพินิจของโรงเรียน
                 2. สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่เกิน 1 ปี หากเกินให้อยู่ในดุจพินิจของโรงเรียน
                 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
                 4. มีสุขภาพสมบรูณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
                 5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เป็นพิเศษโดยๆด้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

เอกสารรายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทรศัพท์สมัครได้ที่เบอร์ 032-919-228, 086-420-5559 และ 092-467-6528 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง