กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี) ได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 71 คน เพื่อเป็นการต้อนรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ เข้าสู่ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่อย่างเป็นทางการและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องลูกเสือ สร้างแรงจูงใจเชิงบวก รวมถึงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้สืบทอดต่อไป โดยมีนายพัฐจักร พร้าวไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิม ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง