วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ รับศีลรับพรจากพระคุณเจ้า และกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง