วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.20 น. นักเรียน ม.4 และ ม.5 ได้รับแนวทางและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ จากเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ"หลักสูตรนานาชาติ และแพทย์นานาชาติรอบ 1" และ "การติวข้อสอบ IELTS เบื้องต้น" โดย Ignite by OnDemand ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง