ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2565 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน