ประมวลภาพการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566​ (สัปดาห์​แรก)​