วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์​ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง Melody of DSMCRU ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน โดยนักเรียนนำสิ่งของที่จำเป็นไปบริจาค มีการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมให้ความรู้ให้กับน้องๆ และมีการเล่นดนตรีให้น้องๆ ฟัง นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ จำนวน 3 ทุน และนักเรียนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นำสิ่งของที่จำเป็นไปบริจาคและตักอาหารให้กับน้องทานในมือเย็นรวมถึงแจกขนมให้กับน้อง ๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทำดี มีความเสียสละ ความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม
 
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook FAN pages โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม