ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงเช้า)​ ปีการศึกษา​ 2567 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567