วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนทุกคนและต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนสาธิตฯแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง