ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอมิกา บุญสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้”