โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2563-2564
                    นายเทพนคร โอโน  นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ
                    นายนิติวัตน์ ภูจำปา นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ
                    นายภาณุวิชญ์ อ่อมแอร่ม นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
                    นายศิรวิชญ์ อยู่คง นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ