ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2566) รวมจำนวน 2  อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี และตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2566) รวมจำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด