กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 3rd SCIENCE WEEK 2022 โดยมีการเเข่งขันเเละกิจกรรมมากมาย ได้แก่
        📝การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
        📷การแข่งขันถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
        🚧 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
        🐣การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
        🎈การแข่งขันบอลลูนวาไรตี้
        🍱 การแข่งขัน DSMCRU Chef
        🔬การแข่งขันการค้นหาภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์
        🖌การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
        ⏸ การแข่งขัน Tik Tok “สร้างสรรค์ content ด้านวิทยาศาสตร์”
        😇การแข่งขัน DSMCRU Innovation Challenge 2022 โอกาสของคนมีไอเดีย

        อีกทั้ง ยังมี นิทรรศการ ต่างๆ ให้ร่วมสนุก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาทิ
        🪀ของเล่นวิทยาศาสตร์
        🌿นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
        🌾การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก
        👋กิจกรรมการทำเจลอัลจิเนต (เม็ดไข่มุกป๊อป)
        🍎 การตรวจสาธิต การตรวจสอบสารปนเปื้อน
        🧪 กิจกรรมจากห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
        สามารถติดตามข่าวสาร การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านช่องทางเพจ facebook : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Dsmcru สมัครแข่งขันได้ที่ Science Learning Space (ห้องพักครูชั้น 3) รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565