ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมของชุมนุม Cooking for business ณ โรงอาหาร ชั้น 1 วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 เวลา 12.10 -13.00 น.และเวลา 15.30 -16.30 น.