กำหนดการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
           22 เมษายน 2566 : มอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 และประชุมผู้ปกครอง
           24-28 เมษายน ,1-3 พฤษภาคม 2566 : ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
           15 พฤษภาคม 2566 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
           ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 032-919228 หรือ 086-420-5559