กำหนดการรับชุดนักเรียน-ชุดสูท นักเรียนเก่า และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-13:00 น.