กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม 4th SCIENCE Week 2023 x วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ครั้งที่ 7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2566 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม