ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม 4th SCIENCE Week 2023 x วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ครั้งที่ 7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2566