ขอเชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอล​กระชับมิตร​ ณ​ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง ในวันศุก​ร์ที่​ 1 ธันวาคม 2566 นี้