ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) เพิ่มเติม

                                                                                                รายละเอียดตามประกาศเพิ่มเติม

                                                                                                        แบบฟอร์มรายงานตัว ม.1

                                                                                                        แบบฟอร์มรายงานตัว ม.4

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/
โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228
เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง