โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

                ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 15 อ.ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึกหน้า) ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ** รายละเอียดเพิ่มเติม **

               ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ** รายละเอียดเพิ่มเติม **

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง